Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.
Languages (mandatory)

Hjälp

Do you have multiple native languages apply them below.
Reason for immigration

Hjälp

Why did you move to Sweden?
Need of interpreter at the introduction
Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

Educational background in Sweden
State your entire educational background.
EducationNumber of yearsMunicipality
Swedish for Immigrants
Elementary school
Upper secondary school
Adult education
University
Former level of studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Answer if you have studied SFI before.
Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.
Current occupation (mandatory)

Hjälp

If you have A-kassa, check with them that you can study before you sign up!
Desired form of studies

Hjälp

How do you want to study?
Read and write in your native language (mandatory)
Read and write in the latin alphabet (mandatory)
Establishment

Hjälp

When does your establishment plan expire? (provide date)

Additions and comments

Hjälp

Do you have any information that may be good for the school to know?
If you studied SFI before, write here why you stoped.
Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

Do you have a protected identity?
Contact us:
Tel: 060-19 25 21
Mail: arja.mikkonen@sundsvall.seTo use the web registration you need:
• a social security number (coordination number for EU citizens)
• be registered in the municipality of Sundsvall
• an email address


Need help with the web registration?
Come to Drop in at Navigator. Mondays at 10-12. Address: Lasarettsvägen 19 (in the entrance hall).

Evaluation test
Once we have received your registration, we will email you a time for your evaluation test. All new SFI students meet a teacher at the school. During this meeting, the teacher asks you some questions and you get to show how much Swedish you know. This allows the teacher to place you in the right study path and class.

Read more at www.sundsvall.se/sfi


If you have any questions, please email sfianmalan@sundsvall.se

Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit