SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.
Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.
Invandringsorsak

Hjälp

Varför flyttade du till Sverige?
Behov av tolk vid introduktionen
Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Utbildningsbakgrund i Sverige
Ange hela din utbildningsbakgrund.
UtbildningAntal årKommun
SFI
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Universitet/högskola
Tidigare studienivå i Svenska för invandrare

Hjälp

Svara om du studerat SFI tidigare.
Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endast om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.
Nuvarande sysselsättning (obligatorisk)

Hjälp

Har du A-kassa, kontrollera med dem att du får studera innan du anmäler dig!
Önskemål om studieform

Hjälp

Hur vill du studera?
Läser och skriver på sitt modersmål (obligatorisk)
Läser och skriver på det latinska alfabetet (obligatorisk)
Etableringplan

Hjälp

När går din etableringsplan ut? (ange datum)
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du annan information som kan vara bra för skolan att veta?
Har du studerat SFI tidigare, skriv här varför du slutade.
Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Har du skyddad identitet?
Då ska du kontakta vår socialrådgivare för anmälan till SFI.
Tel: 060-19 25 21
Mejl:arja.mikkonen@sundsvall.seFör att använda webbanmälan behöver du:
• ett personnummer (samordningsnummer för EU medborgare)
• vara folkbokförd i Sundsvalls kommun
• en mejladress


Behöver du hjälp med webbanmälan?
Vi hjälper dig på Drop in på Navigator. Måndagar klockan 10-12. Adress: Lasarettsvägen 19 (i entréhallen).


Kartläggning efter anmälan
När vi har fått din anmälan mejlar vi en tid för din kartläggning till dig. Alla nya SFI-elever träffar en lärare på skolan för kartläggning. På kartläggningen ställer läraren några frågor till dig och du får visa hur mycket svenska du kan. Detta gör läraren för att placera dig i rätt studieväg och klass.

Läs mer om anmälan och kartläggning


Har du frågor kan du mejla sfianmalan@sundsvall.se:

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit