Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur. Går ej att söka via webbansökan

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit