Information

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolan samlar alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar under ett och samma tak.

Utbildningarna finns inom många olika områden – IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media, teknik m.fl. Totalt finns det ungefär tusen olika utbildningar att välja mellan på många orter i hela landet.

Detta är yrkeshögskolan:
- En utbildningsform på eftergymnasial nivå
- Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
- Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
- Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. De finns när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner, allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.
För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De är aktiva i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

För mer information: www.yhmyndigheten.se

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit